Privacybeleid

Privacybeleid Gastouder-Varik.nl

De site www.gastouder-varik.nl wordt beheerd door
Gastouder in Varik
Wieteke van het Hoofd
Dr. D. M. van Londenstraat 15 Varik
wieteke1980@live.nl

Gastouder-Varik.nl  respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en zorgt ervoor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Gastouder-Varik.nl heeft deze privacy beleid opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd).
Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken van Varik.nl.

Delen met derden

Gastouder-Varik.nl zal je gegevens nooit aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dat nodig is, zoals om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

SSL verbinding

Wanneer je gebruik maakt van het gastenboek worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Gastouder-Varik.nl gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar wieteke1980@live.nl, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en niet opgeslagen.

Persoonsgegevens

Gastouder-Varik.nl kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je deze zelf invult op een formulier op de website in het gastenboek of als reactie op een artikel op de site.

De volgende persoonsgegevens zouden kunnen worden verkregen:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Gastouder-Varik.nl verwerkt deze gegevens echter niet. Hoogstens worden ze gebruikt om iemand op te zoeken om te reageren op een vraag.
Gastouder-Varik.nl bewaart je persoonsgegevens niet.

Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren, enz.
Gastouder-Varik.nl maakt zelf geen gebruik van cookies, en plaatst zelf geen tracking cookie op je computer.

Gastouder-Varik.nl maakt wel gebruik van Google Analytics om de bezoekersaantallen bij te houden en het webgebruik te bekijken.
Google kan cookies op je computer plaatsen. Lees daarom de privacyverklaring van Google om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken.
De informatie van Google Analytics wordt, zonder het ‘adres’ van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers  in de Verenigde Staten. De laatste 8 cijfers van het IP-adres is gemaskeerd.
Varik.nl heeft elke vorm van delen in Google Analytics uitgezet. Google kan de geanonimiseerde informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Varik.nl heeft hier geen invloed op.

Inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar  wieteke1980@live.nl  dan zal er zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek worden gereageerd.

Disclaimer
Gastouder-Varik.nl  is gerechtigd de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld.
Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld en gebaseerd op de gegevens zoals verstrekt door kranten en andere nieuwsbronnen, wordt continue op actualiteit onderhouden, is mede gebaseerd op betrouwbaar geachte informatiebronnen, maar kan desondanks onvolkomenheden bevatten. Er wordt geen garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid en volledigheid van die informatie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. Dit geldt in het bijzonder voor alle verbindingen ‘links’ naar andere websites, waar direct of indirect naar verwezen wordt.

Alle informatie kan zonder vooraankondiging, uitgebreid, aangepast of verwijderd worden. Alle op deze site vermelde productnamen en logo’s zijn eigendom van de desbetreffende eigenaar. Aan de verstrekte informatie, aanbevelingen en berekende waardes kunnen geen rechten worden ontleend.
Gastouder-varik.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van gebruik van de informatie.